Home Muurschilderingen DECORDHOMME Amsterdam Haarlem

Galerie Zijdeschilderijen / Silk paintings

Formaat & prijs: 80 cm X 80 cm ( € 375 )..& ..90 cm X 85 cm ( € 450 ) Format & price Ingelijst in zwart gelakt aluminium backloader lijsten, float glas 2mm & gespannen op zuurvrij kartonnen; Nederlandse kwaliteitsfabrikant

Framed in black lacquer aluminium backloader frames, float glas 2mm & braced on acid free board; Dutch manufacturer

B

 

Wilt u een zijdeschilderij bestellen of laten maken naar wens, bel: 023 5273626 of mail: art@decordhomme.nl

Hartelijk dank voor uw bezoek op mijn website.

If you like to order an silk painting mail to: art@decordhomme.nl

Thank you very much for your visit on my website.

Marie Christine Cord'homme

 

Auteursrecht: Al mijn creaties zijn auteursrechtelijk beschermd. Auteursrecht Pictoright : plagiaat is diefstal, dus strafbaar.

Copyright : Al my creations are copyright protected. Plagiarize is stealing so punishable: Pictoright

 

Copyright © Decordhomme Zijdeschilderijen Marie Christine Cord'homme Haarlem Amstererdam

erdam Noord Holland

(top)